Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Personeelsonderzoek

Personeelsonderzoek

Heeft u de juiste mensen op de juiste plek?

​Het klinkt cliché, maar het is maar al te waar: medewerkers zijn het belangrijkste kapitaal van een onderneming. Gemotiveerd personeel is goud waard. Met de toenemende druk op schadeherstelbedrijven en de nadruk op efficiënt werken is het belangrijker dan ooit dat de juiste mensen op de juiste plek zitten. En dat ze hard werken en tegelijk plezier hebben in hun werk.

Open of gesloten vragen
Acoat Selected ondersteunt u met het uitvoeren van een compacte personeelsenquête (met gesloten vragen) of een uitgebreider personeelsonderzoek (met open vragen / korte interviews). Uw consultant, een vertrouwd gezicht voor uw medewerkers, begeleidt de personeelsonderzoeken, analyseert de uitkomsten en adviseert over eventuele vervolgstappen in uw personeelsbeleid. In samenspraak met u presenteert hij de resultaten aan uw personeel, vaak in combinatie met een korte, begrijpelijke financiële presentatie, waarbij de vraag centraal staat: wat kunnen we verbeteren en wat is ieders bijdrage daaraan?  

  • Compacte enquête of uitgebreid onderzoek
  • Hoe tevreden zijn uw medewerkers?
  • Onderzoek, analyse en advies door uw consultant