Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Prestaties meten

Prestaties meten

Met een online beoordelingssysteem geeft u uw klanten de mogelijkheid aan te geven wat goed en slecht ging tijdens het gehele reparatieproces van hun auto. Dankzij deze directe reactie kunt u onmiddellijk ingrijpen wanneer klanten ontevreden zijn. U krijgt een beeld van de sterke en zwakke punten, zodat u verbeterplannen kunt maken op de langere termijn.