Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Prestaties meten

Prestaties meten

Met een online beoordelingssysteem geeft u uw klanten de mogelijkheid aan te geven wat goed en slecht ging tijdens het gehele reparatieproces van hun auto. Dankzij deze directe reactie kunt u onmiddellijk ingrijpen wanneer klanten ontevreden zijn. U krijgt een beeld van de sterke en zwakke punten, zodat u verbeterplannen kunt maken op de langere termijn.
 
 
This website uses cookies. They allow us to optimize your browsing experience and also help us to understand how you use our site. By continuing to use this website, you accept our use of cookies.