Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Proces Prestatie Scan (PPS)

Proces Prestatie Scan (PPS)

De Proces Prestatie Scan (PPS) is een uitgebreide doorlichting van het autoschadeherstel of carrosseriebedrijf en toont in vogelvlucht aan wat er goed is aan alle processen in de werkplaats en welke processen nog voor verbetering vatbaar zijn. De scan geeft een gedetailleerd beeld van de gebruikte reparatiemethodes, de beschikbare reparatiefaciliteiten, de kwaliteitsprestaties op reparatiegebied en de tijdsefficiëntie. Ook logistieke aspecten als onderdelenbeheer en planning van de werklast worden behandeld.

De kwaliteit van uw reparatieproces en logistiek worden via een benchmark vergeleken met het marktgemiddelde, waarna een plan van aanpak en een tijdsschema gepresenteerd worden.

Meer informatie vindt u hier.