Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Assessment, Mediation & Outplacement

Assessment, Mediation & Outplacement

Assessment
De keuze van kaderpersoneel is essentieel voor een bedrijf. Een bedrijfsleider annex werkplaatschef dient een spin in het web te zijn, een generalist, dus een schaap met vijf poten. Omdat een misstap zowel voor een bedrijf als de mogelijke kandidaat pijnlijk is, is het mogelijk een assessment af te laten nemen. Middels een psychologisch onderzoek worden de competenties van mensen beoordeeld. Aan de hand van de sterktes en zwaktes van een persoon, wordt (zo nodig) een leertraject geadviseerd.

Mediation
Mediation kan bijvoorbeeld worden ingezet bij verzuimgerelateerde conflicten, collegiale problemen en conflicten tussen medewerker en leidinggevende. Mediation kan helpen escalatie te voorkomen of conflicten op te lossen.

Outplacement
Soms moeten organisaties en medewerkers afscheid nemen van elkaar. Dat kan gebeuren bij reorganisaties, maar ook bij verschillen tussen persoonlijke wensen en de mogelijkheden van de organisatie. In veel gevallen wil de organisatie haar medewerkers ondersteunen. Outplacement biedt hiertoe de gelegenheid. Outplacement is tevens een geschikte methode om arbeidsreïntegratie te ondersteunen. Outplacement vergroot de kansen op een nieuwe, passende functie aanzienlijk.