Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Een Acoat terugblik op 2019

Een Acoat terugblik op 2019

Een Acoat terugblik op 2019

Het jaar 2019 loopt langzamerhand ten einde. Een bewogen jaar, en dat geldt ook voor het Acoat programma. We kijken terug op een succesvol jaar waarbij we een aantal mooie activiteiten hebben ontplooid. Hieronder een doorkijk in de voltooide activiteiten:

Kennissessie Schadegarant

Vroeg in het jaar 2019 heeft Schadegarant samen met Acoat een kennissessie georganiseerd waarbij zij hun visie hebben gegeven op de toekomst van schadeherstel. Als belangrijke opdrachtgever voor velen is deze inzage erg gewaardeerd. Opdrachtgevers en schadeherstellers, ze hebben elkaar nodig!

Benchmarksessies

Dit jaar hebben we andere vormen en varianten verkend. Iets wat in 2020 verder verbeterd en uitgewerkt zal worden. Derhalve zijn de gegeven sessies in 2019 mooi beoordeeld, met een gemiddeld cijfer van 8,9.

Reis naar DCR te Mentor, USA

Ook dit jaar is weer een groep afgereisd naar de USA om bij DCR Systems een kijkje te nemen in een bodyshop die PCE (proces centered environment) ademt.  Deze reis wordt regelmatig vanuit Acoat georganiseerd en is ook nu weer gewaard met een prachtig cijfer, een 9,3

Kennissessie Personeel

De druk is hoog in de markt en er moet veel gepresteerd worden. Mensen zijn het kapitaal van een schadeherstelbedrijf, daar moet een ieder zuinig op zijn. Als antwoord op de vraag van onze Acoat partners is een HR programma samengesteld en nog steeds in ontwikkeling. Aan de instroomkant heeft Acoat bijgedragen aan de ontwikkeling van een zij-instromerstraject om autospuiters op te leiden. Het vasthouden en blijven boeien van medewerkers is uitgediept tijdens een kennissessie op 20 november en met een mooie score van 8,3 gewaardeerd.

 

 

Kennissessie Overdracht & Overname
Niet alleen de markt maar ook binnen de schadeherstelbedrijven is er veel beweging. Overname binnen de familie of verkoop aan externen is ook nu aan de orde van de dag. Een complex traject waarbij vanuit Acoat de nodige ondersteuning is geboden. Samen met externe kennispartners voorzien we onze partners van de juiste begeleiding en informatie. Met een waardering van 8,6 kijken we terug op een succesvolle samenwerking

Reis naar Volvo, Göteborg

In 2019 voor het eerst gedaan. Een bezoek aan de Volvo fabriek en het Volvo experience center. Een prachtige reis waarbij plezier, netwerken en kennis ophalen centraal stond. De ervaringen waren zeer positief (waardering met een 9,1) en dat biedt kansen voor herhaling! Wordt vervolgd…!

 Acoat Symposium

Het bomencentrum te Baarn stond dit jaar op 3 oktober in het teken van het Acoat symposium 2019. De veranderde opzet om kennisdeling te intensiveren is gewaardeerd en het geheel is beoordeeld met en prachtige 8,2. Het ochtendprogramma was in kleiner verband met de Acoat partners, waarbij in workshop verband aan de slag werd gegaan met actuele thema’s en uitdagingen. Het middagprogramma besloeg interessante en inspirerende presentaties van toonaangevende personen.

Training Leidinggeven voor de chef-werkplaats

Inmiddels een bekend terugkerend programma. Het complete programma beslaat 3 delen (dagen) waarbij de medewerkers die de functie van chef-werkplaats bekleden ingaan om te materie van leidinggeven. Doel is om praktijk gericht te trainen en handvatten mee te krijgen waar in de dagelijkse praktijk mee aan de slag kan worden gegaan. In deel 1 wordt een basis gelegd vanuit de onderwerpen communicatie, formuleren van doelstellingen, overwinnen van bezwaren en het vergroten van motivatie. In deel 2 wordt hierin verdere verdieping aangebracht en in deel 3 gaan de kandidaten aan de slag met hun eigen praktijk casus. Een mooi en praktisch programma wat met een 9,1 hoog gewaardeerd wordt door de chef-werkplaats!