Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Rapport management- en metriekcontrole

Rapport management- en metriekcontrole

De rapportage- en volgsystemen van AkzoNobel zijn speciaal gemaakt voor de autoschadebranche en putten uit databases met meer dan tweeduizend verschillende elementen. Deze diensten brengen u direct verslag uit over uw prestaties in vergelijking met andere winkels en een breed scala aan mogelijkheden om gegevens te vergelijken.

Met de superieure feedback en analyse kunt u de tevredenheid en winstgevendheid vergroten in alle facetten van uw bedrijf.