Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Jaaranalyse & kostprijsberekening

Jaaranalyse & kostprijsberekening

Met behulp van de module Jaaranalyse kan de de ondernemer – samen met de Business Consultant – een budget opstellen voor het nieuwe jaar. Dit budget is gebaseerd op de gerealiseerde prestatie van de afgelopen drie jaar en prognotiseert de komende drie jaar. Hierdoor krijgt men goed inzicht in trends met betrekking tot kosten en omzet.

In de jaaranalyse worden de gebudgetteerde indirecte kosten in relatie gebracht met de gebudgetteerde omzet. De gebudgetteerde omzet wordt gebaseerd op een gedetailleerd omzetplan. Hierdoor is de ondernemer in staat om een goed inzicht te verkrijgen in de winstverwachting. Tevens zal dit budget ieder kwartaal worden vergeleken met de werkelijke prestatie, waardoor snel actie kan worden ondernomen om de gestelde doelen te kunnen realiseren.

Tevens worden in de jaaranalyse onderstaande onderdelen vastgelegd:
- De kostprijs per afdeling.
- De kostprijs per beschikbaar uur, per directe medewerker per uur.
- De kostprijs per verkocht uur.
- Het gemiddeld gewogen marktuurtarief.

Op basis van de verschillende prijsafspraken met betrekking tot uurtarieven en het percentage inbreng van de verschillende werkaanbieders wordt dit tarief vastgesteld om zo te kunnen beoordelen of kostprijs en markttarief nog in balans zijn. Deze berekeningen geven u inzicht in de noodzaak van optimale efficiency. Onze Consultants zullen op basis van deze gegevens activiteiten en doelstellingen benoemen, en deze vastleggen in het activiteiten-jaarplan.